2011, ജൂലൈ 23, ശനിയാഴ്‌ച

അസ്തിത്വം

                                               സ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്തില്‍    ദൈവങ്ങള്‍   തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന   ശത്രുത  കൊടുമ്പിരികൊണ്ടു .   ഓരോരുത്തരും   താന്താങ്ങളുടെ   വിദ്വേഷം,   ഭക്തരിലേക്ക്   പകര്‍ന്നുകൊടുത്തു ...........................

                                                                                         അങ്ങനെ   വാഗ്വാദം  മനുഷ്യരേറ്റുപിടിച്ചു .  അതൊരു   വന്‍  യുദ്ധത്തില്‍  കലാശിച്ചതു   പൊടുന്നനെയായിരുന്നു .  ഇതുകണ്ട്   ദൈവങ്ങള്‍   സന്തോഷിച്ചു .  സ്വന്തം   വിജയം   മാത്രം   എല്ലാവരും   ആഗ്രഹിച്ചു ......................

                                                                                         യുദ്ധത്തില്‍   മരിച്ച   മനുഷ്യര്‍   ആയിരങ്ങളോ   പതിനായിരങ്ങളോ   ലക്ഷങ്ങളോ   അല്ല ;  മറിച്ച്  കോടികളായിരുന്നു.  പക്ഷെ   ഇതോടൊപ്പം   തങ്ങളുടെ   അസ്തിത്വവും   നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി   ദൈവങ്ങള്‍   മനസ്സിലാക്കി  .  അവസാനം   ഭൂമിയില്‍   രണ്ടുപേര്‍   മാത്രം   അവശേഷിച്ചു .  താമസിയാതെ   അവരും   രണാങ്കണത്തില്‍   ജീവനപഹരിച്ചു ...............

                                                                                        അതില്‍പ്പിന്നെ   ദൈവങ്ങളെപ്പറ്റി   ആരും   പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ല ................@@@@@@@@@@@                          

1 അഭിപ്രായം: